Εταιρικό Προφίλ

High Quality Technical Solutions ​

Finding A Permanent Solution Is Our Ultimate Goal!​

Η εταιρεία «Κάπα Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε.» (Aρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147323604000) είναι ανεξάρτητη τεχνική εταιρία που ιδρύθηκε το 2018  με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δωδεκανήσου 2 (Pantheon Business Center) και είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , καθώς και στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμβουλου μηχανικού, η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για τεχνικά έργα, η μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων και έργων υποδομής καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Η εταιρία «Κάπα Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε.» είναι στελεχωμένη με άρτια  εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων, ενώ διαθέτει όλο τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για διενέργεια μετρήσεων και ελέγχων. Με διαρκώς διευρυνόμενη πελατειακή βάση, είναι ικανή να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη και με εγκυρότητα να μπορεί να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας σύνθετες τεχνικές λύσεις και ποιοτικές υπηρεσίες.

Need Help With Easier Solutions? We Are Experts!

Facebook
LinkedIn
Instagram
el