Υπηρεσίες

3

Υπηρεσίες

Στην «Κάπα Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική ΙΚΕ» παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού και διενεργούμε κάθε είδους μελέτης για τεχνικά έργα, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.                        

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

  • Την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, τεχνικών έργων.
  • Την επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων.
  • Τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων σε κτιριακά έργα και έργα υποδομής.
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
  • Τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων και μετρήσεων.

Μ’ ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο και τη συμμετοχή μας στη διεκπεραίωση απαιτητικών project στην «Κάπα Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική ΙΚΕ» διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να προσφέρουμε λύσεις και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία απλά και σύνθετα τεχνικά έργα, τηρώντας με συνέπεια και ακρίβεια τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

4
6

Need Help With Easier Industrial Solutions? We Are Experts!

Facebook
LinkedIn
Instagram
en_US