Διασφάλιση Ποιότητας

High Quality Technical Solutions ​

Finding A Permanent Solution Is Our Ultimate Goal!​

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της  «Κάπα Τεχνική Μελετητική Συμβουλευτική ΙΚΕ» έχουν ως σταθερό στόχο τη διαρκή βελτίωση του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για την επίτευξη παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Παράλληλα, επιδιώκουμε τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε συνδυασμό με ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ζητούμενο ήταν και παραμένει η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας βάσει των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό και σε μια προσπάθεια διαρκούς εξέλιξης, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

Facebook
LinkedIn
Instagram
el